NAVRCHOLU.cz

   
  Vít Mádr  
  ARTY  
  m

TITULNÍ STRÁNKA
webdesign
E-mail
m
ARTY - pokračování (2002 - 2003)
ARTY - pokračování (1999 - 2002)
ARTY - pokračování (1995 - 1998)
ARTY - pokračování (1988 - 1994)
     
m
Všichni se na mì dívají, koláž kolorovaných foto, 125 x 101 cm, 1989
m

Opakování ploch se mi líbí. A navíc se mi zdá, že se pořád něco opakuje. A tak jenom vlastně kopíruji.

A protože opakuji ručně upravované plochy, je každá jiná, i když skoro stejná. Tak jako se střídá den se dnem, rok s rokem.

Arty nedělám záměrně počítačovou nebo jinou strojovou technikou (a jak by se to hned dělalo rychleji…), ručně je barvím, stříhám, znovu barvím a lepím. A přitom díky lidskému faktoru vznikají plochy různé a zároveň stejné. Do celkové plochy je rovnám buďto podle předem určených pravidel, která si předem připravím – to v případech, kdy jsou plochy různě barvené a mají vzniknout geometrické obrazce, jindy je zamíchám jako karty a seřadím tak, jak zamíchání dopadne.

Tak nějak je to možná i v životě.

Název znám už dopředu, znám také barevné ladění, způsob rozmístění jednotlivých plošek (podle pravidel nebo náhodně), i počet plošek v řádcích a sloupcích. Celek mě však vždy překvapí. Proto se tak těším na každý nový Art.

m
Zima, koláž kolorovaných fotografií, 55 x 55 cm, 2001
m
Setkání, koláž kolorovaných fotografií, 58 x 48 cm, 2000
m
  Iluze, koláž kolorovaných fotografií, 63 x 63 cm, 2000
m
Chaos, koláž kolorovaných fotografií, 60 x 60 cm, 2000
m
Vrchol, koláž kolorovaných fotografií, 50 x 50 cm, 2000
m
Pyramida, koláž kolorovaných fotografií, 95 x 95 cm, 1996
m
Voda, koláž kolorovaných fotografií, 120 x 70 cm, 1996
m
V poslední době se převážně zabývám souborem koláží, které nazývám "Arty" pro jejich vzdálenou formální souvislost s Op-artem a Pop-artem. Ve svých Artech se snažím o harmonické vyjádření názoru na různé procesy. Formálně jsou Arty vesměs kolážemi, zejména ručně kolorovaných fotografií (200 až 400 fotek na ploše jednoho metru čtverečního) nebo kolážemi jiných předmětù. Protože jednotlivé fotografie ručně zvětšuji, koloruji, ořezávám i lepím, jedná se v podstatě u každé o originál. Arty nedělám záměrně žádnou počítačovou či jinak strojovou  technikou. Díky tomu vznikají při vzniku výsledného obrazu větší či menší nepřesnosti, což osobně chápu jako svůj příspěvek k vidění světa jako souhrn sice se opakujících, ale v detailech rozdílných úseků.
m