Reklama, focení pro reklamu, ...  
  m

TITULNÍ STRÁNKA
webdesign
E-mail
m
     
m
Návrh pro reklamní kampaň pro Absolut Vodku:
m
 


ABSOLUT UNIVERSE

m
m
m
m
Fotografování, reklamní fotky
Fotografování je odkrývání a zakrývání dírky. To tvrdí někteří ateliéroví fotografové. Někteří z nich dodávají, že kromě té dírky jde také ještě o příjemné svlékání. Málokdo si však uvědomuje, že fotografování je naopak odívání. Fotograf odívá světlem předmět, aby zdůraznil jeho tvar a odívá scénu, aby vytvořil atmosféru. Tak, jako Slunce odívá svými paprsky krajinu, tak i ateliérový fotograf musí odívat pomocí světelných zdrojů vše, co fotografuje. Při reklamní fotografii to platí dvojnásob, protože právě zde narozdíl od volné tvorby nelze připustit, aby předmět neměl ten správný tvar, který bude pro zákazníka nejlákavější a aby celá fotografie nepůsobila správnou atmosférou nejlépe oslovující danou cílovou skupinu.

Každá fotka musí mít také nápad. Ten ale většinou vzniká v rámci celého kreativního týmu, protože do reklamní fotky má co mluvit nejen fotograf, ale i grafik, copywriter, stylisté a spousta dalších (sociologové, ...). Tito všichni musí především ctít cíl kampaně a teprve potom vlastní invenci. Ano, v reklamní branži musíme často udržet na uzdě svoji tvůrčí fantazii. Jde totiž hlavně o cíl kampaně, nikoliv o to, abychom upozornili sami na sebe.

m
m
m